кристалічність


кристалічність
—————————————————————————————
кристалі́чність
іменник жіночого роду

Орфографічний словник української мови. 2005.

Смотреть что такое "кристалічність" в других словарях:

  • кристалічність — ності, ж. Властивість за знач. кристалічний …   Український тлумачний словник

  • квазікристалічність — ності, ж., фіз. Властивість за знач. квазікристалічний …   Український тлумачний словник

  • полікристалічність — ності, ж. Властивість за знач. полікристалічний …   Український тлумачний словник

  • кристал високочистий — кристалл высокочистый high purity crystal hochrein Kristall кристал, фізичні властивості якого визначаються самим кристалом, і не залежать від домішок та структурних дефектів, які він містить. Фізичні властивості К.в. можуть суттєво відрізнятись… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кристалізація — кристаллизация crystallisation Kristallisation перехід речовини з газоподібного, рідкого (розчину чи розплаву) або твердого (аморфного) станів у кристалічний. К. – процес утворення кристалів з пари, розчинів або розплавів та з речовини в інш.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ізотропія, ізотропність — изотропия, изотропность isotropy, isotropism *Isotropie – 1) Незалежність фізичної величини від напрямку (частіше кристалографічного), через що вона не описується за допомогою вектора; ізотропними є всі фізичні скалярні величини, особливо в… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гігроскопічність — гигроскопичность hygroscopicity (of rock) Hygroskopizität (der Gesteine) 1) Здатність кристалічних та аморфних тіл легко поглинати вологу з повітря, зволожуючись або розтікаючись при цьому. 2) Г. вибухових речовин здатність гідрофільних ВР… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідрохімічна зональність — гидрохимическая зональность chemical hydrologic zonation (zoning) *hydrochemische Zonalität – закономірні зміни хімічного складу поверхневих та підземних вод, що проходять по окремих географічних (природних) зонах Землі як наслідок загальної… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • завилькуватість — свилеватость knaggicity Drehwüchsigkeit, Wimmer – мозаїчна будова мінералів, яка виникає при їх рості з одного кристалічного зародка, напр., безперервні дендритоподібні утворення. Завилькуваті мінерали складаються з багатьох субпаралельних блоків …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кристали — кристаллы crystals Kristalle тверді тіла у природній формі багатогранників, кожний з яких зумовлений певним періодичним порядком розташування молекул, атомів або йонів у просторі. Поверхня кристалу обмежена площинами гранями, лінії перетину яких… …   Гірничий енциклопедичний словник

Книги